palaa takaisin

TECNOTREE | Digitaalisten järjestelmien kehittäminen

Globaalien operaattoriratkaisujen uudistaminen

Adage oli yhteistyökumppani Tecnotreen tuoteperheen asiakaskokemuksen luomisessa.

TAVOITE

Tecnotree on globaali teleoperaattoreiden ratkaisukumppani. Yhteistyön tavoitteena oli yhtenäistää yrityksen laajan tuoteperheen käyttökokemus sekä tukea Tecnotreen myyntiorganisaatiota vaativissa asiakasprosesseissa.

RATKAISU

Adage laati yhdessä Tecnotreen kanssa perusteellisen tuoteperheen tyylioppaan, joka sisälsi laajan kirjon suunnitteluperiaatteita, käyttöliittymämalleja sekä graafisen kirjaston. Rakensimme useita visuaalisesti viimeisteltyjä toiminnallisia prototyyppejä, joita on hyödynnetty markkinoinnissa, käytettävyystestauksessa sekä toteutusdokumentaationa. Työ tehtiin käyttäjälähtöisesti ja tuotteiden käyttäjiä ympäri maailmaa tavaten.

globaalia operaattoriasiakasta

Koettua adagelaisen näkökulmasta

”Haasteellisten järjestelmien käytön ymmärtäminen vaatii aina vuoropuhelua käyttäjien kanssa. Tecnotreen tapauksessa tapasin käyttäjiä kasvokkain Tecnotreen merkittävillä markkina-alueilla Intiassa ja Argentiinassa. Yhdessä suunnittelu ja ideointi antoi pohjan innovatiivisille ja toimiville käyttöliittymäratkaisuille.”

– Samuli Andelin, Senior UX Designer

Tecnotree on kansainvälinen operaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita, palveluita ja ratkaisuja veloitukseen, laskutukseen, asiakaspalveluun ja asiakkuudenhallintaan sekä viestintäpalveluihin ja sisältöliiketoimintaan.