UX-suunnittelu

Suunnittelemme asiakkaidemme liiketoiminnalle tärkeitä palvelukonsepteja digitaalisiin kanaviin.

Esiselvitys

Projektin alkaessa selvitämme lähtökohdat, tavoitteet ja kohderyhmät. Esiselvitys voi sisältää muun muassa käyttäjätutkimuksia, asiantuntija-arviointeja, työpajoja sekä kilpailija- ja teknologiakartoituksia. Lopputuloksena kokoamme havainnot yhteen ja esitämme suosituksia projektin toteuttamiselle.

Palvelumuotoilu

Suunnittelemme ja kehitämme palveluita ja palveluprosesseja käyttäjälähtöisen suunnittelun keinoin siten, että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että organisaation liiketoiminnan tavoitteita. Palvelumuotoilun tuloksena tuotamme muun muassa palvelusuunnitelmia, palvelupolkuja ja prosessin kuvauksia.

Konsepti­­suunnittelu

Konseptisuunnitelma kattaa palvelun tavoitteet, palveluidean ja keskeisen toiminnallisuuden. Suunnittelemme onnistuneen konseptin tutkimalla nykyisen palvelun kehittämistarpeita, käyttäjien odotuksia ja liiketoiminnan tavoitteita. Varmistamme konseptin toimivuuden niin liiketoiminnan kuin myös asiakaskokemuksen kannalta.

Käyttöliittymä­suunnittelu

Suunnittelemme sähköisille palveluille helppokäyttöisiä ja vaikuttavia käyttöliittymiä. Suunnittelemme käyttöliittymiä varhaisen vaiheen malleista ja prototyypeistä aina tuotantoversioon asti. Teemme suunnittelua käyttäjien ja asiakkaiden kanssa yhteissuunnittelumenetelmin.

Visuaalinen suunnittelu

Luomme palvelullenne näyttävän ja tunnistettavan ilmeen. Suunnitteluvaiheessa hyödynnämme laajaa suunnittelu- ja käytettävyysosaamistamme, mikä takaa sekä käytettävyydeltään että käyttökokemukseltaan korkeatasoisen ja näyttävän palvelun.

Sisällöntuotanto

Tuotamme sisältöä, kuten tekstiä, ääntä, kuvia, infografiikkaa, animaatioita ja videoita digitaaliseen ympäristöön. Sisällöntuotanto perustuu palvelullenne asetettuihin liiketoiminnallisiin ja viestinnällisiin tavoitteisiin. Sisältö suunnitellaan siten, että se puhuttelee palvelun kohderyhmiä ja löytyy hyvin hakukoneilla.

Tyyliopas

Tyyliopas tarjoaa yrityksenne käyttöön valmiita rakennuspalikoita, joiden avulla voitte tehokkaasti koostaa yhtenäisiä ja käyttökokemukseltaan korkeatasoisia digitaalisia palveluita. Yhtenäistämme olemassa olevat palvelukonseptit, käyttöliittymäratkaisut ja visuaalisen ulkoasun eri päätelaitteille.

Tapamme toimia

Toimimme sekä projektipohjaisesti että tarjoamalla suunnittelijoita osaksi asiakkaan projektitiimiä. Voimme auttaa palvelujenne kehittämisessä myös joustavasti erikseen sovittavin rajauksin.

Kiinnostuitko