Palvelumuotoilu

Suunnittelemme ja kehitämme palveluita, palveluprosesseja ja liiketoimintaa käyttäjälähtöisen suunnittelun keinoin.

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilussa asiakaslähtöinen suunnittelu ja käyttäjien tarpeet yhdistetään palvelun tarjoajan liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Tärkeimpänä tavoitteena on ymmärtää asiakkaanne ongelma tai tarve, jonka ratkaisemalla palvelu tarjoaa merkittävää hyötyä asiakkaillenne. Lopputuloksena luomme palveluita, joissa erinomainen asiakaskokemus yhdistyy kannattavaan liiketoimintaan.

Asiakasymmärrys

Adagella on vuosien asiantuntemus tuloksellisista tutkimusmenetelmistä asiakkaiden tarpeiden, toiveiden ja palvelukokemuksen selvittämiseksi. Onnistunut palvelumuotoilu perustuu asiakkaiden tarpeiden ja ympäristön, palveluverkoston toimijoiden vuorovaikutuksen sekä ympäröivien markkinoiden syvälliseen ymmärrykseen. Ymmärrys taas synnyttää oivalluksia, innovaatioita ja uutta liiketoimintaa. Toteutamme satoja käyttäjä- ja käytettävyystutkimuksia vuosittain.

Osallistava palvelukehitys

Adage hyödyntää palvelumuotoilussaan yhteiskehitysmenetelmiä, joissa osapuolet luovat yhdessä arvokkaan palvelun sekä parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen digitaalisissa tai fyysisissä kanavissa. Fasilitoimme työpajoja, konseptoimme uusia ideoita sekä parannamme olemassa olevia palveluita yhdessä käyttäjien kanssa. Konkretisoimme palvelusi, sekä toimijaverkostosi selkeiksi visuaalisiksi malleiksi kuten persoonakuvauksiksi, palvelupoluiksi ja palvelusuunnitelmiksi.

Ideoista toteutukseen

Pelkät ideat palvelusta eivät osoita palvelun arvoa tai kannattavuutta. Adage konkretisoi ja testaa uudet palveluideat todellisessa ympäristössä asiakkaiden, käyttäjien ja palveluhenkilökunnan kanssa. Tarpeisiin parhaiten vastaava, viimeistelty lopputulos syntyy nopeiden kokeilujen ja jatkuvan testauksen avulla. Tuotamme vuorovaikutteisia prototyyppejä ketterästi ja testaamme suunnittelemamme palvelut oikeilla käyttäjillä.

Kiinnostuitko