Käytettävyys­tutkimus

Tutkimme käytettävyyttä, käyttökokemusta, käyttäjien tarpeita ja toiveita sekä asiakaskokemusta. Tarjoamme asiakkaillemme parempaa digitaalista huomista strategisesti arvokkaan tiedon avulla.

Käytettävyystesti

Käytettävyystestissä saamme kasvokkain aitoa ja suoraa tietoa palvelunne tai tuotteenne käytettävyydestä ja käyttökokemuksesta. Käytettävyystestissä näemme miten kohderyhmien todelliset käyttäjät toimivat ja kuulemme mitä he ajattelevat. Testin tuloksena annamme aina konkreettisia parannusehdotuksia. Testaamme moninaisesti sekä kuluttaja- että ammattikäyttöön tarkoitettuja käyttöliittymiä, kuten digitaalisia palveluita, it-järjestelmiä, sovelluksia, koneita ja laitteita.

Käytettävyyden arviointi

Käytettävyyden asiantuntija-arviointi soveltuu erinomaisesti suunnitteluprojektin varhaisiin vaiheisiin tai iteroivaan suunnitteluprosessiin. Asiantuntija-arviointi on nopea ja kustannustehokas tapa parantaa tuotteen tai palvelun käytettävyyttä, tehokkuutta ja käyttökokemusta. Arvioinnin tuloksena ehdotamme konkreettisia parannuksia palveluunne.

Saavutettavuuden arviointi

Arvioimme ja testaamme verkkopalveluiden saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Saavutettavuus verkkopalveluissa tarkoittaa, että palvelua voivat käyttää kaikki, myös ihmiset joilla on vammoja tai rajoitteita, kuten sokeus ja heikkonäköisyys, kuurous ja huonokuuloisuus, oppimisvaikeudet, sekä erilaiset ikääntymiseen liittyvät rajoitteet. Saavutettavuuden arviointi tehdään WCAG 2.0 -ohjeistusta noudattaen ja käyttäen soveltuvin osin ruudunlukija­ohjelmistoja. Saavutettavuus­arvioinnin pohjalta on haluttaessa mahdollisuus saada myös Näkövammaisten liiton myöntämä Saavutettavuus huomioitu -leima.

Fokusryhmät

Fokusryhmien eli ryhmäkeskusteluiden avulla voidaan syventää asiakasymmärrystä tai saada palautetta tuotteista. Fokusryhmätutkimuksissa palvelun todelliset käyttäjät antavat palautetta palvelusta tai palvelukonseptista ja keskustelevat sen vahvuuksista ja heikkouksista ja antavat ideoita jatkokehityksen tueksi. Fokusryhmissä voidaan vertailla vaihtoehtoisia konsepteja tai tehdä kilpailuvertailua.

Käytettävyys hankinnoissa

Arvioimme ja pisteytämme sovellusten tai tietojärjestelmien käytettävyyttä hankinnoissa. Osallistumme myös käytettävyyskriteerien määrittelyyn tarjouskilpailuissa. Arviointimenetelmä soveltuu sekä julkisiin hankintoihin liittyviin kilpailutuksiin että yritysten tietojärjestelmien hankintoihin. Vastaavasti myös saavutettavuutta voidaan haluttaessa arvioida hankinnoissa.

Muita palveluita

Tarjoamme lisäksi lukuisia muita tutkimusmenetelmiä tuotteidenne ja palvelujenne kehittämiseen. Voimme tutkia palvelupolkuja, monikanavaisia palveluita, teemme mysteryshoppausta ja analytiikkaa, A/B-testausta, käyttäjäpalautteen analysointia tai tekstien ja lomakkeiden luettavuuden ja käytettävyyden tutkimista. Teemme mielellämme myös räätälöityjä asiakas- ja käyttäjätutkimuksia toiveidenne ja tarpeidenne pohjalta.

Kansainväliset tutkimukset

Koordinoimme ja toteutamme kansainvälisiä tutkimuksia loppukäyttäjien kanssa ympäri maailmaa. Tarjoamme yhtenäisiä ja vertailevia havaintoja eri markkina-alueiden käyttäjistä. Toteutamme tutkimukset itse tai yhdessä pitkäaikaisten paikallisten kumppaneidemme kanssa.

Koulutus

Annamme henkilöstöllesi ja asiakkaillesi käytettävyys- ja käyttökokemuskoulutusta. Tarjoamme tietoa käyttäjäkeskeisen suunnittelun parhaista käytännöistä ja monikanavaisen suunnittelun sekä esteettömän käytettävyyden perusteista. Autamme organisaatiotasi käyttäjäkeskeisen suunnitteluprosessin luomisessa sekä parantamisessa ja tarjoamme konkreettisia työkaluja käytettävyydeltään ja käyttökokemukseltaan korkeatasoisten tuotteiden ja palveluiden suunnitteluun. Me myös koulutamme asiakkaitamme palvelumuotoilusta, käytettävyydestä, käyttökokemuksesta ja saavutettavuudesta.

Kiinnostuitko