Adagen palvelut

Suunnittelemme, tutkimme ja toteutamme digitaalisia palveluita ja sovelluksia. Luomme parempaa käyttökokemusta suurella digisydämellä. Toimintaamme ohjaavat asiakas- ja käyttäjälähtöisyys.

Tarpeiden ratkaisija

Tuotamme palveluja asiakaspalvelun, viestinnän, markkinoinnin, myynnin, tuotekehityksen ja johdon tarpeisiin.

Monipuolinen osaaja

Hallitsemme monikanavaisesti digitaaliset kuluttajapalvelut, sisäiset järjestelmät sekä ohjelmistot ja sovellukset.

Joustavaa ammattitaitoa

Palvelumme skaalautuvat joustavasti pienistä muutaman päivän toimeksiannoista laajoihin henkilötyövuosia vaativiin kokonaisuuksiin.

Globaalia palvelua Suomessa

Kotimme on Suomessa, mutta palvelemme asiakkaitamme globaalisti sekä itse että yhteistyöverkostomme kautta.

Palvelumuotoilu

Kasvatamme asiakasymmärrystä ja kehitämme palveluita käyttäjälähtöisesti ja ketterästi. Teemme näkyväksi palveluusi kohdistuvat asiakkaiden tarpeet, toiveet ja odotukset ja löydämme ratkaisut jotka tukevat erinomaista käyttökokemusta sekä kannattavaa liiketoimintaa

Tutustu palveluun

UX-Suunnittelu

Muotoilemme palveluja, suunnittelemme konsepteja ja käyttöliittymiä sekä visualisoimme palveluja ja tuotteita. Teemme kaiken asiakas­lähtöisesti käyttäjäkeskeisiä menetelmiä hyödyntäen. Takaamme asiakkaillemme palvelun korkeatasoisen asiakaskokemuksen ja käytettävyyden.

Tutustu palveluun

Käytettävyystutkimus

Tutkimme käyttäjien tarpeita ja toiveita, käytettävyyttä, käyttökokemusta sekä asiakaskokemusta. Tutkimukset kattavat kaiken nopeista arvioinneista laajoihin tutkimuskokonaisuuksiin. Tarjoamme asiakkaillemme strategisesti arvokasta tietoa ja sen avulla parempaa digitaalista huomista.

Tutustu palveluun

Toteutus

Toteutamme nykyaikaisia monikanavaisia digitaalisia palveluja. Huomioimme joustavasti toteutuksessa käyttäjien ja liiketoiminnan tarpeet. Kehitämme käyttöliittymiä ja toiminnallisuuksia modernien toteutusteknologioiden avulla.

Tutustu palveluun

Visuaalisen suunnittelun merkitys on viime vuosina kasvanut yhdeksi suunnitteluprosessin keskeisistä osa-alueista. Tästä syystä perinteinen toimintamalli, jossa visuaalisuus tulee mukaan vasta loppumeterillä ei välttämättä tarjoa toteutukselle parasta lopputulosta.

Pyrimmekin pitämään suunnitteluprosessimme mahdollisimman joustavana, jolloin UI- ja visuaalinen suunnittelu huomioidaan läpi projektin.

Tällä tavalla pystymme varmistamaan, että toimintamalli pysyy agiilina, palvelualueiden välillä säilyy aito keskusteluyhteys ja projektin eri osa-alueet toimivat alusta loppuun yhtenä kokonaisuutena.