UX Stage

Kirjoituksia digisydämellä.

Käytettävyys kuuluu kaikille

Käyn peruskoulun yhdeksättä luokkaa. Olin viikon TET -jaksolla Adagella. Haluaisin kiittää Adagea ja sen koko henkilökuntaa, niiden tarjoamasta mahdollisuudesta työelämään tutustumisesta ja kaikesta mitä tämä lyhyt viikko sisälsi. En ole tavannut hauskempia tai ystävällisempiä ihmisiä.

Video: Mitä käytettävyystestaus on?

Käytettävyystestauksessa ideana on saada selville, toimiiko verkkopalvelusi, kuten on tavoiteltu. Adagen videolla on käynnissä käytettävyystesti, jossa verkkopalvelun asiakas tekee etukäteen ideoituja testitehtäviä John Nurmisen Säätiön merellisen kulttuuriperintöpalvelun Lokin sivustolla.

Fasilitoinnilla ryhtiä ryhmätyöskentelyyn

Fasilitointi on kykyä kuunnella, kuulla, ja saada ihmiset kuuntelemaan ja kuulemaan toisiaan. Välillä aikuiset ihmiset ovat näissä taidoissa yllättävän heikoilla. Muutama sääntö bisnesmaailman ulkopuolelta voi auttaa kehittymään entistä taitavammaksi fasilitoijaksi. Tai sitten kannattaa hyödyntää ulkopuolista osaamista, jotta voi itse keskittyä olennaiseen.

Top 5 haasteet verkkosivustojen käytettävyydessä

Tapaamme vuosittain yli 500 käyttäjää käytettävyystutkimuksissa, ja näemme lähes 200 erilaista digitaalista palvelua. Keräsimme kokemustemme perusteella viisi yleisintä asiaa, jotka varsinkin verkkosivustoilla aiheuttavat käyttäjille haasteita. Kiinnittämällä näihin huomiota verkkosivustostasi tulee käytettävämpi ja käyttökokemuksesta sujuvampi.

Innovaatiosetelillä Adagen käytettävyysosaamista ja palvelumuotoilua

Tekesin uutta innovaatioseteliä voi nyt hyödyntää myös Adagen palveluihin. Seteli on Tekesin korkeintaan 5 000 € + alv. arvoinen avustus pk-yrityksille. Se on tarkoitettu uuden tiedon ja osaamisen ostamiseen yrityksiin, eli sitä voidaan käyttää esimerkiksi käytettävyystutkimuksen teettämiseen.

Miksi palvelupolku kannattaa kartoittaa?

Palvelupolun kartoittaminen kasvattaa ymmärrystä kokonaisvaltaisesta asiakaskokemuksesta. Se auttaa nostamaan sakkaavan asiakaskokemuksen uudelle tasolle. Kartoittamisessa tehtävät löydökset voivat olla silmiä avaavia, ja ne voivat osoittaa olemassa olevat, tunnistetut tai tunnistamattomat, haasteet yllättäviinkin asiakkaan ja palvelun kontaktipisteisiin.

Huomioi käytettävyys it-hankinnoissa

Hankinnoissa käytettävyys jää usein huomioimatta. Yleensä hinta ja toiminnallisuudet ratkaisevat digitaalisen järjestelmän kilpailutuksen. Nyt on olemassa menetelmä, jolla myös käytettävyys voidaan ottaa kilpailutuksissa huomioon ja siten siltä osin välttää huonojen järjestelmien hankinnat.

Esteettömyys huomioitu on nyt Saavutettavuus huomioitu

Entinen Esteettömyys huomioitu -leima on saanut uuden nimen syyskuussa 2016: Saavutettavuus huomioitu -leima. Uusi nimi vastaa EU:n uutta saavutettavuusdirektiiviä, jonka myötä esteettömyys verkkopalveluissa on jatkossa saavutettavuutta verkkopalveluissa.