UX Stage

Kirjoituksia digisydämellä.

Käytettävyys kuuluu kaikille

Käyn peruskoulun yhdeksättä luokkaa. Olin viikon TET -jaksolla Adagella. Haluaisin kiittää Adagea ja sen koko henkilökuntaa, niiden tarjoamasta mahdollisuudesta työelämään tutustumisesta ja kaikesta mitä tämä lyhyt viikko sisälsi. En ole tavannut hauskempia tai ystävällisempiä ihmisiä.

lue lisää

Video: Mitä käytettävyystestaus on?

Käytettävyystestauksessa ideana on saada selville, toimiiko verkkopalvelusi, kuten on tavoiteltu. Adagen videolla on käynnissä käytettävyystesti, jossa verkkopalvelun asiakas tekee etukäteen ideoituja testitehtäviä John Nurmisen Säätiön merellisen kulttuuriperintöpalvelun Lokin sivustolla.

lue lisää

Fasilitoinnilla ryhtiä ryhmätyöskentelyyn

Fasilitointi on kykyä kuunnella, kuulla, ja saada ihmiset kuuntelemaan ja kuulemaan toisiaan. Välillä aikuiset ihmiset ovat näissä taidoissa yllättävän heikoilla. Muutama sääntö bisnesmaailman ulkopuolelta voi auttaa kehittymään entistä taitavammaksi fasilitoijaksi. Tai sitten kannattaa hyödyntää ulkopuolista osaamista, jotta voi itse keskittyä olennaiseen.

lue lisää

Top 5 haasteet verkkosivustojen käytettävyydessä

Tapaamme vuosittain yli 500 käyttäjää käytettävyystutkimuksissa, ja näemme lähes 200 erilaista digitaalista palvelua. Keräsimme kokemustemme perusteella viisi yleisintä asiaa, jotka varsinkin verkkosivustoilla aiheuttavat käyttäjille haasteita. Kiinnittämällä näihin huomiota verkkosivustostasi tulee käytettävämpi ja käyttökokemuksesta sujuvampi.

lue lisää

Miksi palvelupolku kannattaa kartoittaa?

Palvelupolun kartoittaminen kasvattaa ymmärrystä kokonaisvaltaisesta asiakaskokemuksesta. Se auttaa nostamaan sakkaavan asiakaskokemuksen uudelle tasolle. Kartoittamisessa tehtävät löydökset voivat olla silmiä avaavia, ja ne voivat osoittaa olemassa olevat, tunnistetut tai tunnistamattomat, haasteet yllättäviinkin asiakkaan ja palvelun kontaktipisteisiin.

lue lisää

Huomioi käytettävyys it-hankinnoissa

Hankinnoissa käytettävyys jää usein huomioimatta. Yleensä hinta ja toiminnallisuudet ratkaisevat digitaalisen järjestelmän kilpailutuksen. Nyt on olemassa menetelmä, jolla myös käytettävyys voidaan ottaa kilpailutuksissa huomioon ja siten siltä osin välttää huonojen järjestelmien hankinnat.

lue lisää

Saavutettavuus on täällä – oletko valmis?

Kaikkien julkisen sektorin verkkopalveluiden on oltava muutaman vuoden päästä saavutettavia. Saavutettavuus tarkoittaa, että kaikkien kansalaisten mukaan lukien esimerkiksi senioreiden, näkövammaisten, kuulovammaisten ja toimintarajoitteisten on oltava mahdollista käyttää niitä. Vaatimus tulee Euroopan unionin hyväksymästä uudesta saavutettavuusdirektiivistä. Suomessa tämä voi koskettaa jopa noin 12 000 verkkopalvelua.

lue lisää

Kokeilulähtöistä palvelumuotoilua

Adagen palvelumuotoiluosaaminen on saanut tuoreimman vahvistuksensa Laura Timosaaresta. Ihmisläheinen ja sosiaalinen Laura tuo Adageen konkreettista digihaasteiden kokemusta yritysten näkökulmasta sekä monipuolista osaamista kuluttajapalveluista.

lue lisää

Viikko Adagessa

Käyn koulua peruskoulun kahdeksannella luokalla. Olen kiinnostunut ohjelmoinnista, mutta en ole vielä perehtynyt siihen paljoakaan. Ajattelin, että TET-jaksolla olisi mukava saada tuntumaa alaan, josta toivon löytävän ammattin itselleni. Sainkin tilaisuuden tutustua suunnittelutyöhön mielenkiintoisesta näkökulmasta.

lue lisää

Mitä on palvelumuotoilu?

Digitaalisia palveluita uudistettaessa pysytään helposti tutuissa, toimiviksi havaituissa raameissa. Tutkitaan, kuinka hyvin asiointi tai ostaminen palvelussa onnistuu. Selvitetään, kuinka paljon palvelua käytetään mobiilisti, ja olisiko mobiilissa syytä tarjota palvelua fokusoidummin ja millä tavalla. Uudistuksia mietittäessä ollaan kuitenkin aina sellaisessa rajapisteessä, jossa olisi mahdollisuus katsoa palvelua pintaa syvemmälle; tällöin puhutaan palvelumuotoilusta.

lue lisää

Perinteinen käytettävyystestaus kannattaa yhä

Unohda arvailu, miten palveluasi käytetään. Käytettävyystestauksen avulla saat faktat pöytään. Käytettävyystestissä aidot käyttäjät testaavat palveluasi todellisten käyttötapausten kautta ja kuulet välitöntä palautetta siitä, mikä ei toimi ja mikä on hyvää.

lue lisää

Käyttäjän äänenä tuotekehityksessä

Adagelaisena vastuunani Software Pointilla on huolehtia, että käyttäjän näkökulma on aktiivisesti läsnä tuotekehityksessä. Käytettävyyttä ei voida koodata tuotteeseen, kuten mitä tahansa toiminnallisuutta, vaan se on ominaisuus, joka syntyy oikeanlaisen tekemisen tuloksena. Konsulttina opastan asiakasta noudattamaan oikeita käytäntöjä, joilla varmistetaan hyvä käyttökokemus ja siten menestyvä tuote.

lue lisää

Maailman vahvin Rolle

Johtavan käyttökokemusasiantuntija Rolf Södergårdin puheesta huokuu kokemus. Hän on yksi Suomen kokeneimpia ja arvostetuimpia käytettävyysasiantuntijoita yli 19 vuoden kokemuksella. Hän on suorittanut satoja käytettävyys- ja UX-tutkimuksia eli tutkinut yhteensä jopa tuhansien ihmisten toimintaa yritysten ja julkishallinnon palvelujen parissa.

lue lisää

Parempaa käyttökokemusta

Adagen johtava palvelumuotoilija Outi Moisio-Eloranta suunnittelee työkseen verkkopalveluita huomioiden niiden koko kehityskaaren eri vaiheet. Tavoitteena on tuottaa palvelun loppukäyttäjälle onnistumisen tunteita herättävä käyttökokemus.

lue lisää

Huomioi verkkopalvelusi esteettömyys

Samalla kun palvelut digitalisoituvat kovaa vauhtia, Suomen väestö ikääntyy voimakkaasti. Tässä tilanteessa palveluiden käytettävyyden, helppokäyttöisyyden, esteettömyyden ja saavutettavuuden merkitys korostuu entisestään. Teettämällä esteettömyysarvioinnin voit nyt saada palvelullesi myös Esteettömyys huomioitu -leiman.

lue lisää

UX Stage

Kirjoituksia digisydämellä.