Top 5 haasteet verkkosivustojen käytettävyydessä

joulu 14, 2016 | Näkökulma |

Tapaamme vuosittain yli 500 käyttäjää käytettävyystutkimuksissa, ja näemme lähes 200 erilaista digitaalista palvelua. Keräsimme kokemustemme perusteella viisi yleisintä asiaa, jotka varsinkin verkkosivustoilla aiheuttavat käyttäjille haasteita. Kiinnittämällä näihin huomiota verkkosivustostasi tulee käytettävämpi ja käyttökokemuksesta sujuvampi.

1. Lomakkeet

Lomakkeet voivat olla pitkiä hakemuksia, pelkkiä ostoputken pieniä osia tai ihan vain kirjautumiskenttiä. Sivusto pyytää käyttäjältä jotain tietoja ja päästää käyttäjän eteenpäin. On yllättävää, kuinka paljon käytettävyystesteissä aina löytyy korjattavaa nimenomaan lomakkeista.

 • Suunnittele lomakkeet ja lomaketekstit huolella. Kiinnitä huomiota kohderyhmiin ja heille ymmärrettävään kielen käyttöön.
 • Lomakkeen tuominen paperilta verkkoon sellaisenaan ei riitä. Eri ympäristöt vaativat erilaisen lähestymistavan. Sujuva käyttökokemus syntyy suunnittelemalla lomake digitaaliseen maailmaan.
 • Kannusta suunnittelijaa, toteuttajaa ja sisällöntuottajaa tiiviiseen yhteistyöhön. Useat väärinkäsitykset johtuvat esimerkiksi siitä, että lomakkeen ryhmittely on pielessä, selitetekstit ovat väärässä kohdassa tai käyttäjä ei löydä tarvitsemaansa lisätietoa.
 • Merkitse pakolliset kentät selkeästi ja kerro konkreettisesti, mitä kenttään tulee syöttää. Pyri ennaltaehkäisemään virheitä.
 • Pidä huoli, että käyttäjä saa oikeanlaista palautetta. Lomakkeet ovat vuorovaikutteisia elementtejä, ja käyttäjät odottavat vastavuoroisesti reaktiota omille toimilleen. Jos jotain on syötetty väärin, kerro myös, miten virheen voi korjata.

jazztram -sivu

TramJazz-sivustolla lippuja voi ostaa vain parillisen määrän. Tämä käy ilmi oikealla olevista ohjeista aivan eri kohdasta, kuin missä valinta tehdään. Koska liput on pakko ostaa pareittain, syntyy myös kysymys, onko ilmoitettu hinta yhdestä vai kahdesta lipusta. Lisäksi on epäselvää, mitä tulee tehdä, jos kaikki neljä henkeä halutaan samaan pöytään. Pakollisia kenttiä ei ole merkitty.

2. Navigointi

Sivuston jakaminen järkeviin ja ymmärrettäviin kokonaisuuksiin on yleinen haaste. Valikoiden, murupolkujen ja vaihepolkujen on tarkoitus auttaa käyttäjää hänen tehtävässään, joka voi olla esimerkiksi tiedon löytäminen tai ostoksen tekeminen. Joskus eri navigaatioelementit saattavat pikemmin sotkea käyttäjän toimintaa.

 • Sisällytä kaikki oleelliset sivuston osiot valikkoihin ja nimeä nämä selkeästi. Älä luota siihen, että käyttäjä löytää kaiken oleellisen pelkästään sivujen sisältöalueelta.
 • Älä lisää valikoihin sellaisia linkkejä, jotka vievät pois sivustolta. Vältä myös lisäämästä linkkejä sivuille, joissa on eroava sivupohja (eli esimerkiksi valikko katoaa).
 • Vältä erikoisia valikkoratkaisuja. Tuttuus on valttia navigaatiossa.
 • Murupolku on hyödyllinen laajemmilla sivustoilla. Se helpottaa käyttäjää hahmottamaan, missä hän on sivustolla.
 • Navigaatio mobiilissa on oma maailmansa. Esimerkiksi hampurilaisvalikko ei ole kaikille tuttu. Jos käytät hampurilaisvalikkoa, varmista ainakin sen riittävä näkyvyys ja erottuvuus.
 • Testaa erityisesti navigaatiorakennetta oikeilla käyttäjillä. He saattavat hakea aivan eri asioita tai hahmottaa tietorakenteen aivan eri tavalla kuin kuvittelit.

navigaatioesimerkki

University of Advancing Technology -sivustolla on kaksi valikkoa, joissa vaikuttaa olevan osittain päällekkäistä sisältöä, eikä selvää logiikkaa, jonka mukaan sisällöt on näihin jaoteltu. Ylemmästä valikosta avautuu runsaasti vaihtoehtoja, joista avautuu alavalikoita. Osa valikkolinkeistä aukeaa sivuston ulkopuolelle. Koulutusohjelmat pyörivät sisältöalueen karusellissa ilman, että niitä voi pysäyttää tai kontrolloida. Haku on niin sivussa, ettei edes näy kuvassa. Vasemmasta yläreunasta ei löydy sivuston logoa tai tunnusta.

3. Linkit ja painikkeet

Sivustoilla on monenlaisia navigaatioelementtejä: otsikkolinkit, sisältölinkit, etenemispainikkeet, nostot, oikopolut, karusellit, kuvat, painikkeet. Päänavigaation lisäksi käyttäjällä on usein runsaasti muita vaihtoehtoja edetä sivustolla.

 • Pidä huoli, että linkit ja painikkeet erottuvat selkeästi muista elementeistä ja kutsuvat napsauttamaan.
 • Varmista linkkien ja painikkeiden yhdenmukaisuus, eli ne näyttävät samalta ja toimivat johdonmukaisesti palvelun sisällä.
 • Käytä rohkeasti ristiinlinkitystä, jotta yhteenkuuluvat tiedot löytyvät samasta paikasta ja kokonaiskuvan muodostaminen olisi helppoa.
 • Mikäli linkki vie pois sivustolta tai avaa esimerkiksi pdf-tiedoston, merkitse tämä selkeästi linkkiin. Näin käyttäjä ei eksy tai tule yllätetyksi.

4. Otsikot

Käyttäjät päätyvät hakukoneiden kautta yhä useammin suoraan alisivulle sen sijaan, että tulisivat ensin etusivulle. Otsikoilla on suuri merkitys esimerkiksi siinä, toimiiko haku kunnolla. Käyttäjä haluaa vaivattomasti siirtyä eteenpäin, ja hän haluaa löytää helposti etsimänsä sisällön.

 • Nimeä linkit ja niitä vastaavien sivujen otsikot yhtenevästi.
 • Otsikoiden tulee olla yksilöllisiä.
 • Pidä otsikot lyhyinä ja kuvaavina.
 • Otsikoiden on syytä vastata sisältöä eikä toimia pelkästään houkuttimina.

5. Leipäteksti

Tekstisisältö vaikuttaa laajasti koko palvelun käytettävyyteen. Sivuston tekstejä laadittaessa tärkein muistisääntö on, etteivät käyttäjät usein lue tekstejä kunnolla. He eivät käy sivustoa ja sen sisältöä järjestelmällisesti läpi, vaan silmäilevät näkymiä pikaisesti löytääkseen tarvitsemansa tiedon. Siksi nopeus ja selkeys ovat valttia.

 • Pidä virkkeet ja kappaleet lyhyinä ja ytimekkäinä.
 • Riittävä väliotsikointi nopeuttaa ja helpottaa lukemista.
 • Suosi proosatekstin sijaan, tai lisäksi, helposti silmäiltäviä listoja.
 • Visualisoinnit helpottavat tekstin ymmärtämistä.

Verkkopalveluita suunniteltaessa kannattaa kiinnittää huomiota kaikkiin yllä mainittuihin asioihin. Miten niistä siis selviää kunnialla? Testaa, iteroi ja testaa, mieluiten palvelun oikeiden loppukäyttäjien kanssa.

Valeria Verkhovskaia
Valeria on käytettävyysasiantuntija ja kognitiotieteilijä, joka auttaa ihmisiä viihtymään digimaailmassa ymmärtäen sekä käyttäjää että kehittäjää.

Onko digitaalisen palvelun kehittäminen sinulle ajankohtaista? Haluatko varmistaa, että palveluasi on helppo käyttää ja käyttökokemus on sujuva? Ota meihin yhteyttä osoitteeseen , niin me autamme sinua luomaan paremman palvelun ja paremman käyttökokemuksen!

Lue lisää: Adagen käytettävyyspalveluista