Kokeilulähtöistä palvelumuotoilua

kesä 22, 2016 | Asiantuntijat |

lauraAdagen palvelumuotoiluosaaminen on saanut tuoreimman vahvistuksensa Laura Timosaaresta. Ihmisläheinen ja sosiaalinen Laura tuo Adageen konkreettista digihaasteiden kokemusta yritysten näkökulmasta sekä monipuolista osaamista kuluttajapalveluista.

Laura uskoo kokeilulähtöiseen toimintatapaan, jossa ratkaisuja haetaan myös vähemmän ilmiselvistä paikoista vähemmän ilmiselvillä toimintatavoilla – nopeasti ja päätöksiä pelkäämättä.

Laurasta loistaa innostus, kun puhe siirtyy asiakkaiden auttamiseen digitaalisten muutoshaasteiden kanssa. Perinteisemmästä designteollisuudesta konsulttibisnekseen hypännyt taiteen maisteri uskoo, että suunnittelulla on tässä keskeinen asema. Hän painottaa, että loppuasiakkaat ovat digitaalisissa kanavissa, ja siellä heitä on osattava palvella.

Mielenkiintoisin suunnitteluun liittyvä liiketoiminnan kehitys tapahtuukin tällä hetkellä digialalla. Palvelumuotoilijana Laura haluaa tuoda projekteihin myös markkinoinnin ja tuotteistamisen osaamistaan. Kokonaisvaltaisessa brändinrakentamisessa on palvelun käytettävyyden rinnalla myös sen myyvyys ja houkuttelevuus.

Adagelaisena Laura on nyt ollut puolitoista kuukautta. Sinä aikana hän on huomannut, että iso digisydän tarkoittaa adagelaisille ennen kaikkea suurta sydäntä eli ihmislähtöistä ja inhimillistä lähestymistapaa niin projekteihin, työhön kuin työkavereihin. Lisäksi Laura painottaa adagelaisten rautaista ammattitaitoa ja kovaa kokemusta erityisesti käyttäjäymmärryksestä. Hän kokeekin tulleensa oikeaan paikkaan, koska harvalla suunnittelijalla on Adagen kaltaista asiantuntija-arsenaalia asiakasymmärryksen tukena. 

 
Lue lisää: Adagen palvelumuotoilusta