Käyttäjän äänenä tuotekehityksessä

tammi 21, 2016 | Näkökulma |

Liisa-Maija Keinänen

Adagelaisena vastuunani Software Pointilla on huolehtia, että käyttäjän näkökulma on aktiivisesti läsnä tuotekehityksessä. Käytettävyyttä ei voida koodata tuotteeseen, kuten mitä tahansa toiminnallisuutta, vaan se on ominaisuus, joka syntyy oikeanlaisen tekemisen tuloksena. Konsulttina opastan asiakasta noudattamaan oikeita käytäntöjä, joilla varmistetaan hyvä käyttökokemus ja siten menestyvä tuote.

Software Point kehittää laboratorioiden tiedonhallintajärjestelmiä eli LIMS:ejä (Laboratory Information Management System). Näiden työkalujen kanssa asiakkaiden loppukäyttäjät työskentelevät päivittäin. Selvää on, että virheitä ei saa tulla, ja käytön on oltava tehokasta, sujuvaa, ja helppoa. Siksi hyvä käyttökokemus on huomioitava tuotekehityksen kaikissa vaiheissa. Vaikutus näkyy suoraan myös tuotteen taloudellisessa menestymisessä – laiminlyönti tuotekehityksen aikana voi olla kohtalokasta.

Käytettävyydestä kilpailuetua
Käytettävyys ja käyttökokemus ovat ominaisuuksia, jotka myös yhä useammin arvioidaan järjestelmähankinnan päätöksenteossa. Parhaiten tähän voi valmistautua käyttäjäkeskeisellä tuotesuunnittelulla, jossa käytettävyysarvioinnit ovat osa jokapäiväistä työtä. Käyttäjäkeskeinen suunnittelu on kuitenkin vasta rantautumassa työnteossa käytettävien asiantuntijajärjestelmien kehitykseen. Käyttäjän tarpeet jäävät helposti toissijaisiksi, koska tyypillisesti tuotteen ostava asiakas tuntee tarpeensa, ja olettaa myös tietävänsä parhaat ratkaisut. Ohjelmistokehityksen uusia tuulia voi olla myös vaikea omaksua organisaatiokulttuuriin ilman ulkoista kannustajaa.

Software Point on toimialansa edelläkävijänä ymmärtänyt käyttökokemuksen merkityksen LIMS-tuotteissa. Konsultoivana käyttöliittymäsuunnittelijana vahvistan käytettävyysosaamista yrityksessä ja vakiinnutan tuotekehityksessä näkökulmaa, joka on ollut itsestäänselvyys digitaalisten kuluttajatuotteiden piirissä jo vuosikausia. Tehtävässäni autan yritystä ennen kaikkea muokkaamaan ohjelmistokehityksen ja asiakashallinnan prosesseja, jotta loppukäyttäjät eivät unohtuisi tuotetta määriteltäessä ja kehitettäessä.

Avaimena on käyttäjäkeskeinen, iteroiva suunnittelutapa – käytettävyyttä hallitaan ja varmistetaan toistaen tiettyjä suunnittelu- ja testausvaiheita. Tällainen tapa, jossa ensin suunnitellaan konsepti, sitten arvioidaan sitä yhteistyössä käyttäjien kanssa, ja lopulta kehitetään pala palalta tarkemmaksi käyttöliittymäsuunnitelmaksi, alkaa vakiintua Software Pointin ketterässä tuotekehityksessä. Ja asiakkaat ovat olleet tähän työtapaan erittäin tyytyväisiä.

Askeleet kohti laadukasta käyttökokemusta
Käyttöliittymäsuunnittelijana tärkeimpiä tehtäviäni on kuljettaa ja kääntää viestejä loppukäyttäjien ja ohjelmistokehittäjien välillä, osana harmonisoitua tuotehallintaa. Miksi kehittää muuta, kuin ominaisuuksia jotka auttavat todellisissa ongelmissa? Ja miksi ei tehtäisi sitä järkevästi? Nämä kysymykset on syytä pitää mielessä, kun kehitysinto on ottamassa valtaa. Tuotemuutoksia tulisi toteuttaa vasta, kun niiden hyödyllisyys, järkevyys ja käytettävyys on validoitu riittävällä tasolla.

Seuraavilla työvaiheilla olemme Software Pointissa varmistaneet, että käyttäjän ääni on läsnä tuotekehitysympäristössä, joka muutoin toimii asiakkaasta ja loppukäyttäjästä erillään.

1. Tarpeiden tunnistaminen: mikä asiakkaan ongelma tulisi ratkaista, mikä tarve tulisi täyttää?

2. Ratkaisun määrittely: kuinka käyttäjä voi toimia järjestelmän kanssa, miten ja missä tilanteissa?

3. Suunnittelu: käyttäjän tehtävät? järjestelmän tehtävät? prototyypit suunnittelun välineenä

4. Arviointi ja testaus: vastaako suunnitelma tarpeeseen? demot, käytettävyystestaus ja -arviointi

5. Toteutus: riittävä varmuus ratkaisun toimivuudesta käynnistää lopullisen toteutuksen.

Emme halua, että loppukäyttäjä joutuu koskaan LIMSiä käyttäessään esittämään mielessään kysymyksiä “Missä minä olen?”, ”Mitä äsken tapahtui?”, ”Mitä voin tehdä seuraavaksi?”. Huolehdimme, että käyttäjä tuntee olonsa varmaksi sekä lisäksi kokee tehneensä työnsä oikein, hyvin ja vaivattomasti. Tätä hyvää käyttökokemusta me varmistamme päivittäin Adagessa lukuisten erilaisten tuotteiden ja palveluiden osalta.

Linkki juttuun Software Pointin blogissa.

Liisa-Maija Keinänen

Kirjoittaja on Adagen UX Designer, joka on toiminut Software Pointin konsulttina kaksi vuotta.

Software Point on pohjoismainen laboratorioiden toiminnanohjausratkaisuihin keskittynyt ohjelmistoyritys, jossa työskentelee noin 110 tietotekniikan ja laboratorioiden tiedonhallinnan ammattilaista. Software Point on osa globaalia LabVantage-konsernia. Software Pointin laboratoriotietojärjestelmiä on käytössä yli 500 laboratoriossa kaikissa Pohjoismaissa. Asiakkaissa on johtavia organisaatiota eri toimialoilta, kuten terveydenhuollosta, tutkimuslaitoksista, analyysipalveluyrityksistä sekä valmistus- ja prosessiteollisuudesta. LABVANTAGE Medical Suite, jonka tuotekehityksessä Adagen UX Designer Liisa-Maija Keinänen on konsultoimassa, on käytössä yli 20 pohjoismaisessa sairaalalaboratoriossa.

Lue lisää: Adagen UX-suunnittelupalveluista