Esteettömät verkkopalvelut (video)

touko 23, 2016 | Näkökulma |

Adagen käyttökokemusasiantuntija Sofi Weckman tutustui Joni Takkusen kanssa näkövammaisen tapaan hahmottaa verkkopalveluita sekä tyypillisimpiin haasteisiin, joihin näkövammainen törmää netissä.

Verkkopalveluiden suunnittelussa työkalupakin vahvaa arsenaalia ovat erilaiset visuaaliset elementit, joilla rakennetaan sisältöhierarkiaa, tuodaan yleisölle tutuksi brändin tunnelma ja identiteetti, luodaan kaupallista houkuttelevuutta sekä ohjataan kävijä oikealle palvelupolulle. Mutta mitä tapahtuu käyttökokemukselle, kun visuaalisuuden sijaan huomio keskittyykin muille aisteille?

Joni Takkunen selaa verkkopalveluita näköaistin sijaan kuuloaistinsa varassa. Ruudunlukuohjelma lukee verkkosivun tekstisisällön Jonille ja ilmaisee klikattavat linkit ja kuvat erilaisilla äänillä ja koodeilla. Joni ei voi tarkastella sivua kokonaisuutena, vaan hänen täytyy edetä sivulla HTML-merkkauksen sanelemassa järjestyksessä. Tämä korostaa sivun sisäisen navigoinnin merkitystä: hyppylinkit sivun alusta sen pääsisältöön ovat Jonille arvokkaita. Graafisesti raskaat verkkopalvelut saavat häneltä moitteita, sillä sokea eksyy tällaisella sivulla helposti.

Tutkittavana ollut Yle Uutiset -sivusto sai Jonilta kiitosta. Sivustossa on hänen mielestään huomioitu esteettömyys hyvin. Adage on arvioinut Yle Uutisten esteettömyyttä. Yle on ollut yhteistyökumppanina Esteettömyys huomioitu -leiman ja siihen liittyvän esteettömyyden arviointimallin kehittämisessä Adagen ja Näkövammaisten Keskusliiton kanssa. Ensimmäinen Esteettömyys huomioitu -leima myönnettiinkin Yle Uutiset -sivustolle.

Esteettömyys yhdistetään usein vain näkövammaisiin käyttäjiin, vaikka itse asiassa suurin ryhmä, joka hyötyy esteettömistä verkkopalveluista, on ikääntyvät käyttäjät, joiden näkö tai koordinaatio on heikentynyt. Esteettömyyden voikin nähdä edistävän kaikille sopivaa suunnittelua (Design for All), jossa huomioidaan ihmisten erilaiset kyvyt, taidot, vaatimukset ja mieltymykset verkkopalveluiden käyttäjinä.

Sofi Weckman, Janne Tompuri ja Laura Timosaari

Adagessa tehdään vuosittain lukuisia verkkosivustojen esteettömyyden arviointeja. Jos olet kiinnostunut esteettömyyden arvioinnista tai Esteettömyys huomioitu -leimasta, voit olla yhteydessä tutkimusjohtaja Raino Vastamäkeen, , 050 309 6169.

Lue lisää: Adagen käytettävyyspalveluista