Parempaa käytettävyyttä.

Suunnittelemme digitaalisia palveluita ja tutkimme niiden käytettävyyttä sekä käyttökokemusta tuotekehityksen, viestinnän ja markkinoinnin tarpeisiin.

Uutiset

5.11.2015

WANTED: Frontend Developer / Full-stack Developer

Etsimme Adagen nopeasti kasvavaan UX-tiimiin kehittäjiä, joille parempien digitaalisten palveluiden toteuttaminen on lähellä sydäntä. Työ ei ole meillä pelkkää koodaamista, vaan osana UX-tiimiä kehittäjät osallistuvat myös konseptointiin ja käyttäjien kanssa suunnitteluun oman osaamisen ja kiinnostuksen asettamissa rajoissa.

Uusia tekniikoita tulee ja menee, joten tärkeintä on kiinnostus ja kyky omaksua uusia asioita. Tehtävä edellyttää timanttista kokemusta funktionaalisesta ohjelmoinnista ja käyttöliittymien toteutuksesta. Kyse on kuitenkin enemmän oikeasta ajattelumallista kuin tietyn kielen tai ohjelmistokehyksen tuntemisesta (React, Angular, ECMAScript 6, Clojure). Työnäytteillä on valinnassa suuri painoarvo. Pyydämme sinua lähettämään meille tarkoin valittuja, laadukkaita työnäytteitäsi digitaalisista palveluista. Työnäytteet voivat olla myös harrastus- tai opiskeluprojekteja tai vaikka oma startup-yritys. Arvostamme lisäksi hyvää kielitaitoa, kokemusta iOS- ja Android-toteutuksesta ja ketteristä kehitysmalleista (SCRUM, Kanban).

Lähetä meille 1) työhakemuksesi, 2) työnäytteesi ja 3) ansioluettelosi sekä 4) palkkatoivomuksesi: rekry@adage.fi. Paikka on auki siihen asti, kunnes löydämme sopivan henkilön. Lisätiedot: Janne Tompuri, janne.tompuri@adage.fi.

Adage suunnittelee, tutkii ja toteuttaa parempia digitaalisia palveluita. Asiakkaamme vaihtelevat startupeista pörssiyrityksiin ja julkishallintoon. Tarjoamme työyhteisön, jossa on hyvä yhteishenki, kilpailukykyiset työsuhde-edut ja rento tekemisen meininki. Meitä on 30 ja toimistomme sijaitsee Helsingin Arabianrannassa.

Buzzwords: Functional reactive programming, React, Angular, Scala, Clojure, Redux, ECMAScript 6, Node.js, SASS, LESS, Mocha, JEST, Git, Gulp, Webpack.

21.10.2015

Käyttäjän äänenä tuotekehityksessä

Adagelaisena vastuunani Software Pointilla on huolehtia, että käyttäjän näkökulma on aktiivisesti läsnä tuotekehityksessä. Käytettävyyttä ei voida koodata tuotteeseen, kuten mitä tahansa toiminnallisuutta, vaan se on ominaisuus, joka syntyy oikeanlaisen tekemisen tuloksena. Konsulttina opastan asiakasta noudattamaan oikeita käytäntöjä, joilla varmistetaan hyvä käyttökokemus ja siten menestyvä tuote.

Software Point kehittää laboratorioiden tiedonhallintajärjestelmiä eli LIMS:ejä (Laboratory Information Management System). Näiden työkalujen kanssa asiakkaiden loppukäyttäjät työskentelevät päivittäin. Selvää on, että virheitä ei saa tulla, ja käytön on oltava tehokasta, sujuvaa, ja helppoa. Siksi hyvä käyttökokemus on huomioitava tuotekehityksen kaikissa vaiheissa. Vaikutus näkyy suoraan myös tuotteen taloudellisessa menestymisessä – laiminlyönti tuotekehityksen aikana voi olla kohtalokasta.

Käytettävyydestä kilpailuetua

Käytettävyys ja käyttökokemus ovat ominaisuuksia, jotka myös yhä useammin arvioidaan järjestelmähankinnan päätöksenteossa. Parhaiten tähän voi valmistautua käyttäjäkeskeisellä tuotesuunnittelulla, jossa käytettävyysarvioinnit ovat osa jokapäiväistä työtä. Käyttäjäkeskeinen suunnittelu on kuitenkin vasta rantautumassa työnteossa käytettävien asiantuntijajärjestelmien kehitykseen. Käyttäjän tarpeet jäävät helposti toissijaisiksi, koska tyypillisesti tuotteen ostava asiakas tuntee tarpeensa, ja olettaa myös tietävänsä parhaat ratkaisut. Ohjelmistokehityksen uusia tuulia voi olla myös vaikea omaksua organisaatiokulttuuriin ilman ulkoista kannustajaa.

Software Point on toimialansa edelläkävijänä ymmärtänyt käyttökokemuksen merkityksen LIMS-tuotteissa. Konsultoivana käyttöliittymäsuunnittelijana vahvistan käytettävyysosaamista yrityksessä ja vakiinnutan tuotekehityksessä näkökulmaa, joka on ollut itsestäänselvyys digitaalisten kuluttajatuotteiden piirissä jo vuosikausia. Tehtävässäni autan yritystä ennen kaikkea muokkaamaan ohjelmistokehityksen ja asiakashallinnan prosesseja, jotta loppukäyttäjät eivät unohtuisi tuotetta määriteltäessä ja kehitettäessä.

Avaimena on käyttäjäkeskeinen, iteroiva suunnittelutapa – käytettävyyttä hallitaan ja varmistetaan toistaen tiettyjä suunnittelu- ja testausvaiheita. Tällainen tapa, jossa ensin suunnitellaan konsepti, sitten arvioidaan sitä yhteistyössä käyttäjien kanssa, ja lopulta kehitetään pala palalta tarkemmaksi käyttöliittymäsuunnitelmaksi, alkaa vakiintua Software Pointin ketterässä tuotekehityksessä. Ja asiakkaat ovat olleet tähän työtapaan erittäin tyytyväisiä.

Askeleet kohti laadukasta käyttökokemusta

Käyttöliittymäsuunnittelijana tärkeimpiä tehtäviäni on kuljettaa ja kääntää viestejä loppukäyttäjien ja ohjelmistokehittäjien välillä, osana harmonisoitua tuotehallintaa. Miksi kehittää muuta, kuin ominaisuuksia jotka auttavat todellisissa ongelmissa? Ja miksi ei tehtäisi sitä järkevästi? Nämä kysymykset on syytä pitää mielessä, kun kehitysinto on ottamassa valtaa. Tuotemuutoksia tulisi toteuttaa vasta, kun niiden hyödyllisyys, järkevyys ja käytettävyys on validoitu riittävällä tasolla.

Seuraavilla työvaiheilla olemme Software Pointissa varmistaneet, että käyttäjän ääni on läsnä tuotekehitysympäristössä, joka muutoin toimii asiakkaasta ja loppukäyttäjästä erillään.

1. Tarpeiden tunnistaminen: mikä asiakkaan ongelma tulisi ratkaista, mikä tarve tulisi täyttää?

2. Ratkaisun määrittely: kuinka käyttäjä voi toimia järjestelmän kanssa, miten ja missä tilanteissa?

3. Suunnittelu: käyttäjän tehtävät? järjestelmän tehtävät? prototyypit suunnittelun välineenä

4. Arviointi ja testaus: vastaako suunnitelma tarpeeseen? demot, käytettävyystestaus ja -arviointi

5. Toteutus: riittävä varmuus ratkaisun toimivuudesta käynnistää lopullisen toteutuksen.

Emme halua, että loppukäyttäjä joutuu koskaan LIMSiä käyttäessään esittämään mielessään kysymyksiä “Missä minä olen?”, ”Mitä äsken tapahtui?”, ”Mitä voin tehdä seuraavaksi?”. Huolehdimme, että käyttäjä tuntee olonsa varmaksi sekä lisäksi kokee tehneensä työnsä oikein, hyvin ja vaivattomasti. Tätä hyvää käyttökokemusta me varmistamme päivittäin Adagessa lukuisten erilaisten tuotteiden ja palveluiden osalta.

Lue lisää

Linkki juttuun Software Pointin blogissa.

Liisa-Maija Keinänen

Kirjoittaja on Adagen UX Designer, joka on toiminut Software Pointin konsulttina kaksi vuotta.

Software Point on pohjoismainen laboratorioiden toiminnanohjausratkaisuihin keskittynyt ohjelmistoyritys, jossa työskentelee noin 110 tietotekniikan ja laboratorioiden tiedonhallinnan ammattilaista. Software Point on osa globaalia LabVantage-konsernia. Software Pointin laboratoriotietojärjestelmiä on käytössä yli 500 laboratoriossa kaikissa Pohjoismaissa. Asiakkaissa on johtavia organisaatiota eri toimialoilta, kuten terveydenhuollosta, tutkimuslaitoksista, analyysipalveluyrityksistä sekä valmistus- ja prosessiteollisuudesta. LABVANTAGE Medical Suite, jonka tuotekehityksessä Adagen UX Designer Liisa-Maija Keinänen on konsultoimassa, on käytössä yli 20 pohjoismaisessa sairaalalaboratoriossa.

8.10.2015

Itämeren vuoksi - suurella digisydämellä

Pelasta kanssamme pala Itämerta. Jokaisesta uudesta Facebook-sivullemme tulleesta tykkäyksestä lahjoitamme euron Puhdas Itämeri -hankkeille.

Itameri

Ympäristöstä huolehtiminen on ollut yksi Adagen arvoista jo yrityksen alkuajoista lähtien. Olemme mukana edistämässä useita ympäristön ja luonnon hyvinvointia parantavia hankkeita. John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeet ovat käytännöllisiä ja tuloksellisia hankkeita, joiden toimintaa Adage mielellään tukee. Päätimme siksi osallistua tähän projektiin lahjoittamalla jokaista uutta Facebook-sivullemme tullutta tykkäystä vastaan yhden euron Itämeren pelastamiseen. Ole siis mukanamme pelastamassa Itämerta ja tykkää Adagen Facebook-sivusta! Käymällä Facebook-sivuillamme saat samalla esimakua kohtapuolin uudistuvasta visuaalisesta ilmeestämme!
Lisäksi olemme taas lahjoittaneet aikaamme ja asiantuntemustamme John Nurmisen Säätiön projektien käyttöön. Kesällä 2015 Adagen asiantuntijat sparrasivat testivaiheessa olevaa merikulttuuripalvelu Lokia parantamalla palvelun konseptia ja käytettävyyttä sekä tuomalla uusia ideoita sivuston jatkokehitykseen.

”Pyrimme Lokin kautta toteuttamaan pienellä budjetilla mahdollisimman mittavan kulttuuriteon. Adagen meille antama asiantuntijatyö oli sekä mahtava ele että korvaamaton vipuvarsi projektin toteutumiselle koko potentiaalissaan. Yhteistyö oli sujuvaa, asiallista ja inspiroivaa”, toteaa John Nurmisen Säätiön projektipäällikkö Anna Herlin. ”Palvelun pilottiversiota kehitetään nyt muun muassa Adagen tekemän työn pohjalta ja vuoden 2016 kesään mennessä julkaistaan Loki 2.0, joka on entistä laajempi, monipuolisempi ja käytettävämpi palvelu merikulttuurista kiinnostuneille.”

Säätiön projektien kirittäminen lahjoitustyönä on Adagelle jo perinne. Aiemmin olemme olleet mukana Puhdas Itämeri -hankkeissa muun muassa kehittämällä meriliikenteen turvallisuutta parantavan ENSI-järjestelmän konseptia ja käyttöliittymää.

7.9.2015

Adage varmistamassa CE-merkintää Noona-palvelulle

Noona Healthcare on nuori suomalainen terveysalan startup-yritys, joka tarjoaa mobiiliratkaisuja syöpähoitojen tueksi. Noonaa käytetään potilaan ja klinikan väliseen yhteydenpitoon rintasyöpähoidon jälkeisenä seuranta-aikana.

Kuva tabletista ja Noonasta

”Adagen panos tuotteemme Noonan käytettävyyden arvioinnissa CE-merkintää ajatellen oli erittäin arvokas. Saimme samalla paljon hyödyllistä syötettä käytettävyyden jatkuvan parantamisen pohjaksi, ja voimmekin ilahtuneena todeta, että yhteistyön tavoitteet saavutettiin erinomaisen hyvin”, kertoo Noona Healthcaren toimitusjohtaja Pasi Heiskanen.

Adage auttoi keväällä 2015 Noona Healthcarea hankkimaan Noona-sovellukselleen CE-merkinnän. Euroopan unionin vaatimukset kattava CE-merkintä on pakollinen turvallisuuskriittisissä lääkealan tuotteissa. Käytettävyyden tulee olla varmistettu, jotta merkinnän voi saada.

Noonalle tuli tarve hankkia CE-merkintä, kun tuotteen käyttöä ryhdyttiin laajentamaan. Osana CE-merkintään vaadittavia toimenpiteitä Noonalle piti järjestää IEC 63266 -standardin mukainen käytettävyystestaus. Adage vastasi käyttökokemusasiantuntija Tuukka Murokkeen johdolla testauksesta sekä CE-merkintään vaadittavan dokumentaation tuottamisesta käytettävyyden osalta.

Asiakkaitamme

  • OP-Pohjola
  • Tecnotree
  • Aalto-yliopisto
  • TeliaSonera
  • F-Secure
  • Verohallinto