Parempaa käytettävyyttä.

Suunnittelemme digitaalisia palveluita ja tutkimme niiden käytettävyyttä sekä käyttökokemusta tuotekehityksen, viestinnän ja markkinoinnin tarpeisiin.

Uutiset

Uutinen 31.1.2014

375-vuotias Hämeenlinna uudisti verkkosivunsa

Adage oli mukana parantamassa juhlivan Hämeenlinnan verkkopalvelua.

​Hämeenlinnan kaupunki uudisti juhlavuotensa kunniaksi verkkosivustoaan. Tavoitteena oli tehdä sivusto selkeämmäksi sekä helpottaa navigointia monitahoisessa verkkopalvelussa. Adage oli mukana kehittämässä uutta sivustoa yhdessä sivuston käyttäjien kanssa sekä suunnitteli uudelleen sivuston rakennetta, navigaatiota ja ulkoasua.

Katso Hämeenlinnan kaupungin tiedote verkkosivustouudistuksesta.

Uutinen 2.12.2013

Suur-Savon Sähkö - helpompaa mobiiliasiointia

Adage suunnitteli raikkaan visuaalisen ilmeen sekä käyttöliittymän Suur-Savon Sähkön uudistuneelle verkkopalvelulle.

​Uudistuksen taustalla oli halu kehittää sähköinen asiointi paremmin palvelevaksi. Samalla sivustosta tehtiin responsiiviset, jolloin esimerkiksi sähkön jakelun häiriöistä tiedottava karttapalvelu on helppo käyttää myös mobiilisti. Uuteen verkkopalveluun on myös helppo lisätä video- ja animaatiosisältöä.

Uudessa verkkopalvelussa keskeisessä asemassa on uudenlainen Tee sähkösopimus -osio, joka ohjaa erilaisia sähkön käyttäjiä löytämään juuri heille sopivan sopimustyypin intuitiivisesti ja helposti. "Sivuston rakenne haluttiin muuttaa sellaiseksi, että asiakkaalle syntyy selkeitä asiointiputkia. Verkkopalvelun yksinkertaistaminen ja rakenteen selkeyttäminen olivat tärkeitä tavoitteita", sanoo Suur-Savon Sähkö Oy:n markkinointisuunnittelija Johanna Rautio.

Sivusto uudistettiin ketterästi Adagen ja Knowitin yhteistyönä. Adage vastasi palvelun konseptin, käyttöliittymän ja visuaalisen ilmeen suunnittelusta. Teknisestä toteutuksesta vastasi Knowit.

Suur-Savon Sähkön verkkosivusto

Uutinen 2.12.2013

Onnittelut Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle!

Yliopiston verkkopalvelu LUT.fi palkittiin kansainvälisessä kilpailussa. Pulse Awards -kisassa oli mukana yhteensä 140 isoa sivustoa kuudessa eri kategoriassa. LUT.fi pääsi finaaliin kolmen parhaan joukkoon sarjassa "Best in design and user interface".

​Voiton finaalissa vei Toyota. Sarjassa korostettiin esteettisesti miellyttävää sivustoa, joka vastaa käyttäjän tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla. 

Lut.fi-sivusto on rakennettu avoimen koodin Liferay-alustalle. Alustan toimitti Arcusys. Sivuston ulkoasun suunnitteli mainostoimisto NitroID LUT:n visuaalisen identiteetin mukaisesti. Adage suunnitteli käyttöliittymät ja vastasi käytettävyydestä.

Tiedote LUT.fi:ssä

Uutinen 2.12.2013

Senaatti.fi uudistui täysin

Senaatti-kiinteistöjen verkkopalvelu sai uudet kasvot. Sivusto palvelee Senaatti-kiinteistöjen monipuolista asiakaskuntaa entistä paremmin ja antaa paremman käyttökokemuksen käyttäjilleen.

​Lähtökohtana uusille sivuille oli ajan henki ja responsiivinen rakenne yhdistettynä erinomaiseen käyttäjäkokemukseen. Uudistuksen yhteydessä parannettiin myös tiedon löydettävyyttä. Sivuista saatiin informatiiviset, palveluhenkiset ja näyttävät unohtamatta mobiili- ja tablettikäyttäjiä. Senaatti-kiinteistöt -brändille luotiin samalla uusi visuaalinen ilme, joka otettiin käyttöön myös muilla sivustoilla, verkkopalveluissa ja mainosmateriaalissa.

Adage vastasi palvelun konseptoinnista, käyttöliittymäsuunnittelusta, visuaalisesta suunnittelusta sekä graafisen ohjeiston toteuttamisesta. Uudistus tehtiin yhteistyössä Media Cabinetin teknisen toteutuksen kanssa.

Senaatti-kiinteistöjen verkkopalvelu

Lisää uutisia
Uutinen 2.12.2013

Tankkeriturvaa Suomenlahdella

Adagen suunnittelemaa, tankkerien komentosilloilla käytettävää ENSI-palvelua pilotoidaan paraikaa Suomenlahdella kulkevilla Nesteen tankkereilla.

​Vaativan ammattilaisjärjestelmän avulla pyritään lisäämään tankkerien turvallisuutta vilkkaasti liikennöidyllä merialueella.

ENSI (Enhanced Navigation Support Information) -palvelu on telematiikkaa hyödyntävä kaksisuuntainen merenkulun informaatiojärjestelmä. Sen tavoitteena on Itämeren meriturvallisuuden kehittäminen alusten ja viranomaisten välistä tiedonvaihtoa parantamalla.

Palvelun esittelyvideo

Uutinen 6.9.2013

Uusi digitaalisen markkinoinnin käsikirja

Juuri ilmestynyt Digin mitalla on käytännönläheinen käsikirja verkkopalveluiden myynnin, markkinoinnin, ja käytettävyyden mittaamiseen ja testaamiseen.

​Markkinoiden ja kuluttajakäyttäytymisen muutokset sekä uusien kanavien ja päätelaitteiden suuri kirjo tekevät verkkopalveluiden tuottamisesta ja markkinoinnista entistä haastavampaa. Kirjassa yhdeksän maamme eturivin asiantuntijaa kertoo, miten sähköisiä palveluita voidaan mitata ja testata, ja miten saatua tietoa voi hyödyntää.

Adagen tutkimusjohtaja Raino Vastamäki kertoo omassa kirjan luvussaan, miksi käytettävyys on tärkeää. Hän käy läpi miten käytettävyyttä testataan ja mitataan kuvaten tärkeimpiä käyttäjätutkimuksen menetelmiä.  ”Mielestäni hyvä käytettävyys tarkoittaa verkossa samaa kuin hyvä asiakaspalvelu.”, Vastamäki kiteyttää. 

Muita teemoja kirjassa ovat muun muassa digitaalisten palveluiden keskeiset mittarit, web-analytiikka, konversio, digitaalinen markkinatutkimus ja liiketoimintatiedon hallinta.

Kirja on ilmestynyt 4.9.2013.

Lisätietoa kirjasta:

Digin mitalla — Verkkomarkkinoinnin ja -myynnin mittaamisen käsikirja

Kirjan tilaaminen

Uutinen 15.3.2013

Monikanavainen käyttökokemus

Harva palvelu näyttäytyy nykypäivänä vain yhdessä kulutuskanavassa. Verkkopalveluista puhuttaessa kanavina toimivat lukuisat erilaiset ja erikokoiset päätelaitteet, palveluista puhuttaessa kokonaisuutena on monikanavaisuus verkon lisäksi myös muut mediat – televisio, painettu materiaali, radio ja erilaiset asiakaskohtaamisen rajapinnat.

Monikanavaisuus tulee huomioida myös käyttökokemuksessa. Käytettävyyden tutkiminen tietokoneella suoritettavalla käytettävyystestillä on jo vakiintunut menetelmä, mutta vielä kattavammat tulokset saadaan ottamalla monikanavainen käyttökokemus käytettävyystestin yhdeksi tavoitteeksi. Erilaiset palvelut noudattavat erilaisia strategioita useiden kanavien huomioimisessa, joten käytettävyyttä ja käyttökokemusta testatessa on myös huomioitava nämä erilaiset strategiat sekä toteutuksiin liittyvät käytettävyysseikat.

Tutkiessaan erilaisia sähköisiä palveluita ja monikanavaisuuteen liittyviä toteutuksia Adage on kerryttänyt kokemusta tyypillisistä käytettävyys- ja käyttökokemushavainnoista eri strategioihin liittyen. Näistä voimme todeta tiiviisti seuraavaa:

Yksi sivusto kaikille laitteille

Aina ei ole tarvetta tehdä erillisiä räätälöintejä, vaan päätelaitteet voidaan huomioida yhdessä toteutuksessa. Palvelua kannattaa tällöin arvioida ja pyrkiä tunnistamaan käyttötapaukset, jotka poikkeavat tietokonekäytöstä, mutta ovat merkittäviä muilla päätelaitteilla. Käytettävyystestiä voidaan soveltaa näiden käyttötapausten testaamiseen. Tämän myötä tunnistetaan tarpeita hioa käyttöliittymää mobiiliystävällisemmäksi, tai toteuttaa mobiilioptimointia.

Verkkosivuston mobiiliversiot

Optimoiduissa mobiiliversioissa räätälöidään usein sisältöjä käyttöliittymän yksinkertaistamisen ohella esimerkiksi mallilla ’työpöytä=täysi, tabletti=rajatumpi, mobiili=rajatuin’. Sivuilla noudatetaan erilaista navigointilogiikkaa ja sivurakenteet voivat olla merkittävästi toisistaan poikkeavia. Käytettävyystestissä voidaan selvittää, kuinka palvelun käyttö sujuu ja toiminnot löydetään, kun päätelaite vaihtelee, mutta käyttötapaus pysyy samana. Kokeeko asiakas käyttävänsä samaa palvelua eri laitteilla?

Responsiiviset sivustot

Näyttökokoihin ja päätelaiteominaisuuksiin mukautuvassa sivustossa tarjotaan erilaisia sivurakenteita ja interaktiomalleja riippuen laitteesta. Sisältö on lähtökohtaisesti sama, mutta sisältöjen huomioarvo vaihtelee laitteittain. Testitehtävien suunnittelussa kannattaa pitää erityisesti silmällä käyttökontekstia, jotta käytettävyystestillä voidaan varmistaa, että näissä konteksteissa oltaessa ovat oleelliset asiat helposti löydettävissä tai tehtävissä.

Sovellukset eri alustoille

Alustojen välillä on eroja mm. käyttöliittymien navigointitavoissa, kuvakkeissa, siirtymissä, sivurakenteissa ja käytetyissä väreissä. Samaa sovellusta tarjottaessa on sisältö kuitenkin jokseenkin sama. Käytettävyystestissä voidaan vertailla eri alustojen ratkaisuja ja hakea joukosta toimivimmat. Näitä ratkaisuja pyritään soveltamaan myös muilla alustoilla, punniten eri laitteiden painoarvoa käyttömäärien ja liiketoiminnan kannalta muutostarpeiden tärkeyttä arvioidessa.

Uutinen 13.3.2013

Adage mukana ICTexpo Helsinki 2013 -tapahtumassa 20-21.3.2013

Adage on mukana Pohjoismaiden suurimmassa IT-alan ammattitapahtumassa 20.-21. Nähdään messuilla ja standillämme 5a22.

​Paikan päällä IT-ala esittelee sinulle tämän päivän ratkaisut, huomisen trendit ja tulevaisuuden menestystekijät. Yli 150 näytteilleasettajaa ja mahtava seminaariohjelma kuudella eri lavalla tekevät tapahtumasta ohittamattoman. Ammattitapahtuma on myös ainutlaatuinen kohtaamispaikka, jossa tavataan kasvokkain ja solmitaan arvokkaita kontakteja.

Ilmaisen messulipun itsellesi ja kollegallesi saat ottamalla yhteyttä myyntijohtaja Matti Heleniukseen (matti.helenius (at) adage.fi, +358 207 497 439).

Lisätietoja tapahtuman sivuilta: ICTexpo Helsinki 2013

Uutinen 22.1.2013

Sisäisten järjestelmien käytettävyys -aamiaistilaisuus 12.2.2013

Adage järjestää asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen ilmaisen aamiaistilaisuuden tiistaina 12.2.2013. Tilaisuudessa kuulet puheenvuoroja käytettävyyden ja käyttökokemuksen huomioimisesta erilaisissa sisäisten järjestelmien suunnitteluprojekteissa ja hankinnoissa.

​Organisaation omalle henkilöstölle järjestelmiä kehitettäessä tai hankittaessa korostuvat eri asiat kuin kuluttajapalveluissa ja julkisissa asiointiportaaleissa. Intranetien, CRM- ja ERP-järjestelmien, BI-sovellusten, sähköisten työpöytien ja muiden sisäisten järjestelmien käytön tehokkuus, ymmärrettävyys, opittavuus ja virheettömyys ovat oleellisia tavoitteita sekä suunnittelu- ja kehitysprojekteissa että valmisjärjestelmien hankinnoissa.

Aika:

Tiistai 12.2.2013 klo 8:30-11:30

Paikka:

Showroom-auditorio, Cromo-rakennuksen 2. kerros (Adagen toimiston talo)

Arabiankatu 12, Helsinki

Ohjelma

Klo 8:30-9:00

Aamiainen

 • katutason Hestia-ravintolassa

Klo 9:00-9:30

Sisäisten järjestelmien käytettävyys

 • missä vaiheessa käyttäjät on huomioitava?
 • miten käyttökokemus, käytettävyys ja järjestelmän tehokkuus varmistetaan?

Tutkimusjohtaja Raino Vastamäki, Adage

Klo 9:30-10:00

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu intranet-hankkeessa: case Yliopiston Apteekki

 • miten henkilöstö saadaan mukaan?
 • millainen tavoite hankkeella on?

Asiakaspalvelupäällikkö Janne Sainio, Yliopiston Apteekki

Klo 10:00-10:15

Kahvitauko

Klo 10:15-10:45

Käytettävyyden huomioiminen tietojärjestelmän hankinnassa: case Aalto-yliopisto

 • miten sisällyttää laadullisia määreitä kilpailutettavaan hankintaan?
 • miten käytettävyyttä voidaan mitata?

Hankinta-asiantuntija Jukka Katainen, Aalto-yliopisto

Klo 10:45-11:15

Tiedon visualisointi, esimerkkinä BI-järjestelmät

 • kuinka muuttaa numeerinen tieto ymmärrettävään muotoon?
 • mikä tieto on oleellista?

Projektipäällikkö Tuomas Lilja, Adage

Klo 11:15-11:30

Yhteenveto ja keskustelua

Kaikki asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme ovat lämpimästi tervetulleita mukaan aamiaistapahtumaamme Helsingin Arabianrantaan.

Ilmoittaudu tilaisuuteen osoitteeseen aamiaistilaisuus@adage.fi.

Saapumisohjeet tilaisuuteen

Lisätietoja tilaisuudesta antavat

pe 25.1. asti tutkimusjohtaja Raino Vastamäki, puh. 0207 497 417

ma 28.1. alkaen myyntijohtaja Matti Helenius, puh. 0207 497 439

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@adage.fi

TERVETULOA!

Uutinen 20.12.2012

Muutoksia Adagen johdossa

Adagen johdossa tapahtuu muutoksia vuodenvaihteessa. Adagen pitkäaikainen toimitusjohtaja Janne Tompuri siirtyy vastaamaan Adagen suunnitteluliiketoiminnasta. Adagen toimitusjohtajaksi on nimitetty Sami Wilkman, kun taas Matti Helenius siirtyy vastaamaan Adagen myynnistä.

​Muutoksen tarkoituksena on edistää Adagen kasvua sekä uusien palvelujen kehittämistä. "Asiakkaamme ovat yhä enemmän tiedostaneet miellyttävien, helppokäyttöisten ja tehokkaiden käyttöliittymien merkityksen omassa liiketoiminnassaan. Adage vastaa näihin lisääntyviin tarpeisiin laajentamalla omaa palvelutarjontaansa sekä kehittämällä koko ajan olemassa olevia palvelujaan. Ensi vuosi antaa meille mahdollisuuden palvella entistä paremmin asiakkaitamme ja tarjota monipuolisempia ratkaisuja heidän haasteisiinsa.", toteaa Sami Wilkman.

Asiakkaitamme

 • OP-Pohjola
 • Tecnotree
 • Aalto-yliopisto
 • TeliaSonera
 • F-Secure
 • Verohallinto